Creëer sociale impact met social return aanbesteding!

Social return aanbesteding: een kans voor sociale impact

Bij het aanbesteden van opdrachten wordt steeds vaker gekeken naar de sociale impact van de opdracht. Dit wordt social return genoemd. Social return houdt in dat een opdrachtgever bij het verstrekken van een opdracht aan een leverancier afspraken maakt over het creëren van sociale waarde. Hierbij gaat het om het bieden van werkgelegenheid aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of om andere vormen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Social return kan worden toegepast bij zowel publieke als private opdrachten. Hierbij kan gedacht worden aan bouwprojecten, schoonmaakwerkzaamheden en IT-dienstverlening. Door social return toe te passen, krijgen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans om werkervaring op te doen en zich verder te ontwikkelen. Dit draagt bij aan hun persoonlijke ontwikkeling en vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt.

Naast het bieden van werkgelegenheid kan social return ook ingezet worden voor andere maatschappelijke doelen, zoals het stimuleren van duurzaamheid of het verbeteren van de leefbaarheid in wijken. Het is belangrijk dat er bij social return afspraken worden gemaakt die passen bij de doelstellingen en mogelijkheden van zowel de opdrachtgever als de leverancier.

Het toepassen van social return is niet alleen goed voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook voor bedrijven zelf. Door social return toe te passen kunnen bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen en zich onderscheiden van concurrenten. Bovendien kan social return bijdragen aan een positief imago en aan de betrokkenheid van medewerkers.

Social return is dus een kans voor sociale impact. Het biedt kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en draagt bij aan maatschappelijke doelen. Daarnaast kan het bedrijven helpen om zich te onderscheiden en om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen. Het is daarom belangrijk dat social return wordt meegenomen in het aanbestedingsproces en dat er goede afspraken worden gemaakt tussen opdrachtgever en leverancier. Zo kunnen we samen werken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Maak gebruik van social return bij het aanbesteden van opdrachten en draag bij aan een inclusieve samenleving! Bezoek onze website https://socialreturn.nu/social-return-info/ en ontdek hoe social return kan bijdragen aan maatschappelijke doelen en het bieden van kansen aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Samen kunnen we werken aan een betere toekomst voor iedereen.