disclaimeR

Deze website is een realisatie van Springweb.

Springweb doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te maken, maar geeft hiervoor geen garanties. Springweb kan bovendien niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Springweb garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Al het digitale materiaal, terug te vinden op deze website, mag niet zonder schriftelijke toestemming van Springweb worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan Springweb.

Wijzigingen kunnen ten allen tijden zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Springweb aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Alle rechten op de inhoud van de website met de domeinnaam www.springweb.be berusten bij Springweb, voorzover deze niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op www.springweb.be.

Springweb aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden door Springweb, op welke manier dan ook.

Pin It on Pinterest